כוכב הצפון גיליון דיגיטלי 2391

דעות

נפל לקרשים

חיים חליוה הוורוד הפך ברגע לשחור ואמר זאת האיש, שחשב שהוא כל יכול ושהחיים הפוליטיים ורודים, אז מסתבר שקל לבקר ולהכפיש, קשה הרבה יותר לעשות. אם למישהו היה ספק כל שהוא, שכהונה זו לא תהיה הקצרה ביותר בתולדות העיר והמדינה, סימן שהוא לא מבין פוליטיקה בכלל. "בדרך כלל אני רגיל לכתוב לפוליטיקאים שנופלים מתרגיל פוליטי כזה או אחר "שלום כיתה א'". אך הפעם, הציבור הוא זה שלומד את השיעור הראשון והכואב. חבל וכואב לי שכך, היות והכתובת הייתה על הקיר וטבריה באמת ראויה ליותר. ציבור שנפל בפח והלך אחרי סיסמאות, להט הביקורת, העמקת השנאה וחוסר דרך ארץ. היום הכל נראה לרבים וטובים כמלכודת שטמן ראש העירייה הנבחר לטבריינים, כך הם טוענים בתגובות ברשתות החברתיות. האומנם לא הייתה הכתובת על הקיר?! למי שהיה ספק עד היום שהמלך הוא ערום, ישיבת מועצת העיר השבוע הוכיחה שלצערנו זה המצב. ראש העירייה לא שלט בניהול הישיבה, לא שלט בתוכן הישיבה, לא שלט בחבריו לקואליציה, הכוחנות, ההשתלחויות בלשון מאיימת, הפכה לפתע לחנופה לממונה על המחוז, בועז יוסף. הסכמתו הכנועה לקבל הכל, גם זו לא עזרה לו כי כאשר האמון נשבר, אין מי שיאמין יותר. ריקוד ניצחון המציל התותח של כפר הנופש עין גב, חגי פלג, השתתף במרתון ק"מ והצטלם 42 בפריז לאורך בסיום המסלול, מול שער הניצחון שנה 20 המפורסם. פלג מתאמן כבר עם קבוצת "רצי הגולן" וזהו המרתון התשיעי שלו(!) אותו עשה בקלות יחסית, כי הקודם שרץ בו היה 'אולטרא מרתון' ק"מ!! כך שמי שנמצא בחוף 70 לאורך כפר הנופש עין גב, יכול להיות רגוע, המציל החתיך בכושר אולטרה!

חיים חליוה עורך עיתון כוכב הצפון

כל כך קשה לבנות אמון בין בני אדם וכל כך קל להרוס אותו ובפוליטיקה הדבר קשה שבעתיים, היות והאנשים המגיעים אליה מגיעים מראש עם חוסר אמון גבוה, בידיעתם שהמשחק הפוליטי מכוער הוא. לכן הכל מתחיל ונגמר בצניעותו של מנהיג, לא לחשוב שהוא המושיע, להבין שפשרות הן חלק מהעניין ולבחור את העיקרים עליהם הוא בוחר להילחם בתבונה. ביקורת היא דבר חשוב גם כשהיא קשה, אבל תמיד צריך להשאיר גשר ליום שאחרי השמעתה. כשהגשרים נשרפים, רק אז נזכרים שהם עשויים מקרשים, קרשים אותם ריסק קובי במו ידיו, במקום לבנות עליהם גשר איתן. מיליון שקל גירעון ברבעון הראשון 6.2 וברבעון השני צפוי גירעון זהה, מה שאומר צפוי 30.6.19- כי נכון למועד הישיבה הבאה ב במקרה הטוב, שהרי ₪ מיליון 12.5 גרעון של אין וועדת תיכנון ובנייה, אין היטלי השבחה, אין אגרות והיטלים, אין ישיבות וועדה לתיכנון ולבנייה מה שמביא להכנסות לעירייה, אין התנהלות בעירייה ואפשר לומר שהיא די משותקת, אין בכלל גזבר ואין מי שיחתום על שייקים לעובדים, שלא נדבר על ספקים, אין יועמ"ש לתכנון ולבניה או מענה על דוחות וקנסות, צמרת בכירי העירייה התפטרה או בדרך לסיום עבודתה, בשל יחסי אנוש גרועים של העומד בראשה ויש שמחפשים עבודה בימים

לתומכי ראש העירייה, אלו

שחלמו בוורוד, התנפץ החלום והמסך הפך שחור. כך הצהיר ראש העירייה הנבחר, בקול תרועה רמה "זהו יום שחור לטבריה"!

אלו ויש שכבר עזבו, כך שתוך זמן קצר למעשה העירייה תקרוס

אורון שאול בלי 1791 ימים

• מופץ חינם בישובים: 1972 יוצא לאור מאז טבריה, עמק הירדן, גליל תחתון, כפר תבור, גבעת אבני, קצרין ודרום רמת הגולן • מו“ל: 0585 ‘ חדשות כוכב הצפון בע“מ • רשיון מס www.star10.co.il haimstar@spotnik.co.il , טבריה 196 . רח‘ הגליל ת.ד 04-6724259 פקס. | 04-6721633 טל. שבועון טבריה והעמקים

חיים חליוה • בעלים: אברהם חליוה • גביה: אדית היימן, צליל עמר • עיצוב גרפי: ”דפוס המקור-יבנה“ • הדפסה:

•כלהזכויותשמורותלאיוחזרו כתבי ידתמונותואורגינלים•אין להעתיקו/או לשכפל ו/או לעשותבמודעה/בעיצובהגרפי כלשימושאחרשלאהותרלבעלזכויותהיוצרים בלבדמבלי לקבלמראשובכתבאתאישורחברת"חדשותכוכבהצפון בע"מ" • אין המערכתאחראיתלסגנון המודעותולתוכנן והאחריותהיאעל המפרסמיםבלבד!

13 | 2391 | 21.06.19 | י״ח סיון תשע“ט | כוכב הצפון

מעוניינים לקדם את העסק בזירה אינטרנטית רחבה? צרו קשר ונגיע אליכם לפגישה ללא התחייבות

Made with FlippingBook - Online magazine maker