כוכב הצפון גיליון דיגיטלי 2391

דעות

ברמה האישית את שקורה בסביבת ראש העירייה, לאחר שהוא הצטרף ללא כל תמורה לקואליציה ובנפש חפצה לעזור. שכחו חברי הקואליציה, שהוא הצטרף אליהם והם אלו שאיבדו אותו ובמקום לתהות מדוע ולמה, מצאו לנכון לתקוף אותו ברמה האישית. אומר ולא אבוש, התביישתי עבורך טבריה עד שלא יכולתי לשאת את המראה ויצאתי בתחילת הישיבה. עד אנא התדרדרנו? יותר נמוך מזה אי .206 אפשר לרדת ואנחנו כבר במינוס אני תוהה ביני לביני גם אחרי שנפל לקרשים והפיל אותנו לקרשים מדוע עוד הוא רוצה לרוץ לכנסת ישראל? האם זו נראית לכם לידה טבעית?

"שופוני ינאס" למען ה"ז'כאה". האיש שמעל כל במה ובשידורי לייב לדעת, השפיל עד אפס חברי מועצה בטענה שהם רוצים סגנות בשכר, בלי ששוחח עמם ישירות, רפאל טרבלסי הפנה אליו שאלה בישיבה "האם אי פעם אני ביקשתי ממך סגנות בשכר? האיש לא השיב גם כאשר חזר טרבלסי על שאלתו פעמיים ושלוש וביקש שישיב לקהל ולפרוטוקול. אך לא הייתה תשובה! לא מפריע לראש שקלים 56,000 העירייה ששכרו עומד על לחודש (עלות מעביד ללא השכרת רכב, דלק והוצאות)? כאשר צביעות נחשפת ע"י רפאל טרבלסי היא פוגעת הרבה יותר, מאשר אמת לא נוחה. חבר הקואליציה, מיכאל לרר, לא רק שלמד את השיעור מרון קובי בעצמו, אלא היו בו היושרה והכבוד לומר טעיתי ועל כך אמרו חכמים שזו גדולה,

קריסה משמעותית עוד יותר. בכל עסק כלכלי, חילופי כוח אדם גורמים לזעזוע והדבר האחרון שעיריית טבריה זקוקה לו הוא עוד זעזוע. מיליון שקלים, כפי 6.2 גירעון של חודשים 3 שאמר הממונה על המחוז, תוך מיליון 25 בלבד, מעיד כי הכיוון הוא שקל גרעון בשנה. ומה אמר על כך בישיבה חבר המועצה טרבלסי: הכיצד כשהעירייה קורסת, BMW ראש העיר נוסע במכונית מושכרת על חשבון משלם המיסים? ראש העירייה הביע תמיהה שבכלל הנושא הועלה וביני לביני אני שואל האם לתמיהה הזאת אין קשר הדוק לקו שהוביל אותך להיבחר? הרי, שאם הדבר היה נעשה על ידי בן דוד, קובי לא היו חוסך במילות "חלאה" "מושחת" ו"סמרטוט", כפי שעשה לבושתנו פעמים רבות, כאשר חצה גבולות שיח אנושי והוריד אותו אל פי פחת. כלום אי אפשר היה להסתפק בטויוטה או מזדה? העירייה בגירעונות ענק שהפעם ראש העירייה קובי הוא חלק מהם, אבל הוא בוחר לנסוע בין אולפן על חשבון משלם BMW לאולפן ב- המיסים וכמו שאומרים הטבריינים

הוא הצטרף אל האופוזיציה ולא חסך מילים קשות על אופן התנהלותו של ראש העירייה וחבריו. הוא סיפר כיצד

ש מ ע ו ח ו ו ה

הרצאה לחולי פרקינסון במרכז הרפואי פדה-פוריה ממשיכים עם הפעילות למען הקהילה. נביל עלי, אח ומרכז ביחידה לבטיחות הטיפול, הגיע לסניף עמותת חולי פרקינסון בטבריה והרצה לחברים שם על תאונות ונפילות בגיל השלישי וכיצד ניתן למנוע תאונות כאלה. ציון אזרד, מנהל הסניף והרוח החיה שיוזמת ומארגנת את הפעילות לחולי הפרקינסון מכל אזור הצפון, ציין שההרצאה הייתה מעניינת מאד וחשובה.

מעוניינים לקדם את העסק בזירה אינטרנטית רחבה? צרו קשר ונגיע אליכם לפגישה ללא התחייבות 2391 | 21.06.19 | י״ח סיון תשע“ט | כוכב הצפון | 14

Made with FlippingBook - Online magazine maker