2470 כוכב הצפון גיליון

משפחה

קירות" )ג'וזף קמפבל(. הפחד והחשש משתק אותנו. האמונה וההרגשה השלמה שהכל בכף ידנו, הם שמניעים אותנו לצעוד בבטחה להגשמת כל שרק נחפוץ. התחילו בכתיבת המטרה והיעד. ציינו תאריכים. בנו תוכנית עבודה ב"מדרגות" להגיע לאותה הצלחה שאתם שואפים אליה. דמיינו את עצמכם אוחזים באותה הצלחה. אנחנו ממגנטים את האנרגיות החיוביות, את הכוח להצליח, כשאנחנו מאמינים באמונה שלמה שאנחנו מסוגלים, ההצלחה בכף ידנו. הפחד והחשש ממגנטים כשלון, אכזבה, חוסר אנרגיה לעשייה. אל תכניסו את הרגשות הללו הביתה. בבית שדרו בטחון שהכל יהיה טוב. התקופה הלא קלה, היא תקופה. היא תחלוף ויבואו ימים טובים של הרמוניה, אהבה, הצלחה והמון שמחת חיים. הוקירו את הדברים הטובים שקורים גם בתקופות קשות, כי משם אנחנו נבנים לטוב יותר. באותן תקופות קשות, אנחנו לומדים מה חשוב שנעשה כדי שיהיה לנו טוב יותר. שיהיה לכולנו בהצלחה. ph . d דר' רבקה מרום מנתחת התנהגות, יועצת חינוכית ומאמנת אישית * למען הסר ספק, דר' מרום אינה עוסקת ברפואה.

, PHD ד"ר רבקה מרום מומחית לבעיות התנהגות ילדים

מהו כוח המשיכה האנרגטית שאנו מורישים לילדנו?

חשוב לראות את המדרגה הראשונה, לפסוע ולעלות עליה, להרים את כל משקל גופנו ולתפס למדרגה השנייה. ללא תנופה ודחף הרצון לעלות את המדרגה, לא נצליח להרים את כל משקל גופנו. בכל שלב ושלב של התקדמות, להוקיר תודה. להיות אסירי תודה על הכוח שסייע לנו לבצע משימה ראשונה. להאמין שהילדיםשלנו מסוגלים ושאנחנו המבוגרים האחראים לשקף את הכוח לדחוף ולהניף אותם קדימה. ביום שאנחנו המבוגרים נהיה מודל חיקוי לעשייה משמעותית, לאמונה שחלומות מתגשמים, שדמיון יוצר מציאות )איינשטיין(, אנחנו נוריש את האנרגיה הממגנטת להצלחה וצמיחה. כל ילד יכול לכתוב את סיפור חייו שלו. היכולות שלנו הן בלתי מוגבלות. החיים שלכם ושל ילדכם יהיו מה שאתם יוצרים ומה שאתם מלמדים אותם ליצור. "עקבו אחר האושר והיקום יפתח את דלתותיו בפניכם במקומות שקודם היו בהם רק

הגיעו לקליניקה זוג הורים מאוד חוששים. מפוחדים. מה יהיה? מה יקרה? איך הילדים יחזרו למסגרת החינוכית? האם יצליחו להשלים את הפער? בספר איוב נאמר י )איוב ג כה(, מה ִ א ל ֹ ב ָ י - י ִ תּ ְ ר ֹ ג ָ ר י ֶ שׁ ֲ "א שחששתי ממנו - יקרה לי. הפועל יגורתי דומה בצורתו לפועל יכולתי. שגם אותו אנו יו, ָ ל ָ ח ע ַ ל ָ ר שׁ ֶ שׁ ֲ דוֹ א ָ שׁ י ַ יב ִ תּ ַ מוצאים בתנ"ך, "ו יו" )מלכים א, יג ד(, או ָ ל ֵ הּ א ָ יב ִ שׁ ֲ ה ַ ל ל ֹ כ ָ א י  ְ ו ם- ִ י ע ִ תּ ְ ל ַ תּ ְ פ ִ ים נ ִ ה  ֱ י א ֵ תּוּל ְ פ ַ בלשון החיוב "נ י" )בראשית ל ח(. ִ תּ ְ ל ֹ כ ָ ם-י ַ י--גּ ִ ת ֹ ח ֲ א הנטייה לדבר בלשון השלילה הושרשה בשגרת הלשון, כי אם בחרנו להביע חיובי, תמיד בא הלגלוג "אשרי המאמין", "אשליות". אני רוצה להיעזר בספר "הסוד", שמבקש לשנות גישה. אל תדחו את החלום. הפכו את החלום למציאות. הילדים שלנו חזקים. הילדים שלנו מסוגלים להשלים את הפערים. יש לתת להם את הכלים הפרקטים ובמקביל ללא לאות להוריש באהבה ובאמונה את הכוח שיאמינו שהם מסוגלים.

₪ מליון 120 חסר לנו תקציב בסך הנדרשים להשלמת השלב הראשון".

חסר תקציב לבניית מרכז השיקום לצפון ארבע שנים אחרי פרסום דו"ח ועדת גרוטו אשר המליצה על הקמת מרכז שיקום לצפון

ואשפוז יום לילדים. זהו פרויקט אדיר שיאפשר לסגור את הפער הקיים בשרותי השיקום בין הצפון למרכז. אבל, אנחנו לא יודעים אם נצליח להשלים את הבנייה! "אני חושש שנצטרך לעצור את הבנייה. כל יום שעובר הוא משמעותי לעתיד הפרויקט הלאומי הזה".

סיום תפקידו במשרד הבריאות. בהמשך ביחד עם ד"ר מיכל כהן דר, מנהלת מחוז צפון במשרד הבריאות אשר ארגנה את המפגש המיוחד סיירו האורחים באתר הבנייה של מרכז השיקום. מיטות 162 ד"ר און ציין "המרכז יכלול מיטות לאשפוז יום ויכלול 36 אשפוז ועוד מחלקות אשפוז ושירותים נוספים כמו 6 בריכה טיפולית, מחלקת שיקום אמבולטורי

בביקור של פרופ' גרוטו במרכז הרפואי פדה-פוריה, אמר ד"ר און, מנהל המרכז הרפואי, אנחנו לא יודעים אם נצליח להשלים את הבנייה! חסר לנו תקציב בסך הנדרשים להשלמת השלב ₪ מליון 120 הראשון". פרופ' איתמר גרוטו, משנה למנכ"ל משרד לביקור 9.2.21 הבריאות הגיע ביום שלישי פרידה, במרכז הרפואי פדה-פוריה, לרגל

צרו קשר

תוכן העניינים

דפים ממוזערים

דאבל קליק להגדלת מסך

Made with FlippingBook Online newsletter