כוכב הצפון גיליון 2419

שנים 6 לאחר

ביה''ס "תחכמוני" עם הישג אדיר זכה בפרס החינוך הארצי המסמך שהביא להדחתו של ראש העירייה קובי בלעדי לכוכב הצפון! ד''ר ארז און ממשיך אל האתגר הבא

פריצת שידור עם יוסי יוסף )צ'וצ'יק(

חלות צופיה דרי – עם מתכון מנצח לחלת שבת

הפיל את טבריה לקרשים!

העורך חיים חליוה על הכהונה הקצרה ביותר על כס ראש העירייה

צרו קשר

תוכן העניינים

דפים ממוזערים

דאבל קליק להגדלת מסך

Made with FlippingBook Ebook Creator