חדשות כוכב הצפון גיליון 2387

www.star 10 .co.il

חדשות

משמשים דוגמה אישית 32 , שעות 10- ראש מ.א הגליל התחתון ניצן פלג צלח ב

מסלולים קשים ושני מרוצים. כל אלו 3 , ק״מ במועצה אחת שאירחה את שניהם. מרוץ הר לעמק שהתקיים בחמישי בערב ומרוץ התבור מיד לאחריו בשישי בבוקר. שאפו לצוות ההנהלה של המועצה נפתלי פרידלנדר ורוביק סמאג'א שרצו גם הם את מרוץ התבור הארוך. לא משהו שרואים בכל רשות מוניציפלית. הספורט כדרך חיים!

סיור מכין לקראת הקמת קריית החינוך השבוע נערך סיור במתחמי החינוך של מ.א הגליל התחתון על יד הנהלת המועצה שאירחה את הגב' אילנית שושני ראשת אגף א' במינהל לחינוך התיישבותי העוסק בתחום התשתיות. שושני, הגיעה בכדי להתרשם מפירות הסיוע שניתן למועצה במשבר ביה"ס יסודי כדורי אשר הושבת ברעידת האדמה מן הקיץ האחרון. בתוך כך, נערך סיור בקרית החינוך אשר נבנית בימים אלו בסמוך לקיבוץ לביא. בפני שושני הוצגה סקירה מקיפה של כלל האתגרים העומדים לפתחה של המועצה בהקמת קריית החינוך אשר משרד החינוך הוא השותף המרכזי בהקמתה.

התודה והברכה לעו״ד נועם פרץ 050-8260130 בטבריה 20 מרחוב יוחנן בן זכאי שלוחה לך תודה גדולה וברכה מכל הלב על ליווי, מקצועיות, יחס אישי, אמון, אנושיות,

דאגה, התמדה וחתירה לצדק דרך היושר וההגינות בה פעלת הובילה לתוצאה טובה יישר כח! מעריכה - דורית.מ.

מעוניינים לקדם את העסק בזירה אינטרנטית רחבה? צרו קשר ונגיע אליכם לפגישה ללא התחייבות 2387 | 24.05.19 | י״ט אייר תשע“ט | כוכב הצפון | 26

Made with FlippingBook Learn more on our blog