כוכב הצפון גיליון דיגיטלי 2394

חדשות

מבצע מחיקת חובות מים שמקיים תאגיד קריאה אחרונה: המים "מי רקת" טבריה מסתיים בסוף החודש

את יתרת חובם, לפנות למוקד שרות הלקוחות של התאגיד ב"גליל סנטר" רחוב בטבריה , ביתר יישובי התאגיד 52 הגליל במחלקות שירות הלקוחות ביישובים או 1-800- באמצעות טלפון רב-קווי בחינם .807-777 מנכ"ל התאגיד, אמר: "מאות תושבים כבר ניצלו את המבצע. מדובר בהזדמנות חד פעמית לעוד שבועיים בלבד וחבל שלא לנצל זאת כבר עתה, מחלקות שירות הלקוחות של התאגיד ועובדי השירות ערוכים באופן מתוגבר על מנת לאפשר לתושבים שנקלעו לחוב כספי שהלך ותפח עם הזמן ורוצים להגיע להסדר מול התאגיד לפתוח דף חדש ונקי".

בהסדר התשלומים, וכמובן המשך תשלום שוטף של חיובי מים וביוב. מנכ"ל תאגיד המים "מי רקת" טבריה שאול דוד נעתר בשמחה ליוזמת רשות המים ובכך סלל את הדרך להשקתו. כבר כעת ניתן לומר כי הצלחה רבה נרשמה למבצע ובמהלך החודשיים האחרונים פנו לתאגיד המים מאות תושבים שניצלו את ההטבה, מחקו את החובות ופתחו דף חדש ונקי מול תאגיד המים. מחלקת שירות הלקוחות של התאגיד מזמינה את תושבי העיר טבריה והיישובים מגדל, יבנאל וכפר כמא להזדרז ולנצל את תנאי המבצע המצוין שכאמור מסתיים בעוד כשבועיים (בסוף חודש יולי). עוד נמסר כי על תושבים המבקשים להסדיר משפט השלום במחוז צפון בנשיאות כב' השופט דורון פורת, ומנהל המחוז, דני זנטי, בפרס ובמקום השני בתחרות הגמר על הקמת מוקד מחוזי לניהול תביעות בנזקי גוף (פלת"ד, פקנ"ז). הצליחה הנהלת בתי משפט השלום לקצר אורך חייו של תיק בממוצע כולל 2016 חודשים בשנת 42- דיון הוכחות מ חודשים לאחר הפעלת המוקד בשנת 18- ל ובנוסף, להפחית מלאי התיקים לכל 2019 320- ל 2016 תיקים בשנת 1000- שופט מ .2019 תיקים בשנת

בעוד כשבועיים יסתיים המבצע אליו יצא תאגיד המים האזורי "מי רקת" בטבריה למחיקת ריבית והצמדה על חובות לצרכנים ביתיים. הזדמנות אחרונה לתושבים: תאגיד המים האזורי "מי רקת" טבריה אישר לפני כחודשיים את ההצעה של רשות המים ויצא במבצע למחיקת ריבית והצמדה על חובות לצרכנים ביתיים ובמהלכו צרכן מים וביוב שצבר חובות יוכל להסדירם בתנאים תשלומים, וכן 36 נוחים, הכוללים עד מחיקה של החוב הנובע מהצמדה וריבית. התנאי למחיקת החובות היה עמידה כמדי שנה, נערכת תכנית פרס לצוותי שיפור מצוינות ארגונית במשרדי הממשלה וביחידות הסמך של האגף לאיכות ומצוינות בנציבות שירות המדינה. מטרת התכנית היא לעודד ולהוקיר יוזמות צוותיות לקידום המצוינות הארגונית, המבוססות על מתודולוגיות מקובלות לעבודת צוותי שיפור. 2019 במסגרת התחרות השנתית של שנת צוותים 20 שבה הגישו את מועמדותם צוותים עלו לשלב התחרות 10 ומתוכם מתוך משרדי הממשלה השונים, זכו בתי

בתי משפט השלום במחוז הצפון זכו בפרס יוקרתי לשיפור מצוינות ארגונית במשרדי הממשלה. הנשיא פורת החמיא לעורכי הדין במחוז על תרומתם לזכייה

כב' השופט דורון פורת, נשיא בתי משפט השלום בצפון, החמיא ללשכת עורכי הדין במחוז הצפון בכלל ולציבור עורכי הדין במחוז בפרט ואמר: "לשכת עוה"ד הם שותפים מלאים שלנו לאורך כל הדרך, וההצלחה נזקפת גם לזכותכם". צילומים: דוברות לשכת עורכי הדין

MUS IC • LOVE • DANCE

מוסיקה לאירועים | יואב אזוולוס dj

050-5793555

מעוניינים לקדם את העסק בזירה אינטרנטית רחבה? צרו קשר ונגיע אליכם לפגישה ללא התחייבות 2394 | 12.07.19 | ט׳ תמוז תשע“ט | כוכב הצפון | 20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker