כוכב הצפון גיליון כיפור 2498

סיכום שבועי טברייני | דעות

ישראל אשר יש בהם גם תורה ומסורת וגם ערכים ומעשים טובים. - טעם יש לו )תמר( אך ריח אין לו - לולב אלו ישראל אשר יש בהם תורה אך לצערנו אין בהם מעשים טובים. - יש לו ריח אך אין לו טעם - אלו הדס ישראל אשר יש בהם מעשים טובים אך אין בהם תורה. - אין לה לא טעם ולא ריח - אף אלו ערבה ישראל אשר אין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. על יסוד שוני זה ראו חז"ל בארבעת המינים דימוי של כלל ישראל: אנשי רוח ואנשי מעשה, אנשים "פשוטים" ואנשי מעלה, בעלי דעות ואורח חיים מסוים ובעלי דעות ואורח חיים מנוגד - כל אלה מרכיבים עם בריא ע"י מערכות יחסים חברתיות יוצאות דופן. ראייה משלבת זו רואה בכל מין את ייחודיותו וכישרונותיו ומתוך כך את המכנה המשותף הגדול שמאפשר את נצחיותו של עם ישראל.

רפאל טרבלסי

יום כיפור "עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר; שבינו לבין חברו - )משנה, יומא, ח, ז( אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו"

לפני

ים ִ ים טוב ּ ִ י ַ ח ְ ל, ל ֵ א ָ ר ְׂ ש ִ ית י ּ ֵ ב ּ ְ מ ַ ל ע ָ כ ְ נוּ ו ְ ח ַ נ ֲ א לום". ָׁ ש ְ וּל חג סוכות ועם ישראל - השלמות של ניגודים "כל האזרח בישראל ישב בסוכות. אמרו חז"ל מלמד שכל ישראל ראויים ליישב חג הסוכות הוא חגם של בסוכה אחת" כלל ישראל , הוא חג שמבטא אחדות וגם שמחה. ארבעת המינים מסמלים את המגוון והמנוגד שבעם ישראל והמצווה מתקיימת רק כאשר ארבעתם מאוגדים יחדיו: - יש בו טעם וגם ריח טוב - אלו אתרוג

ה ת פ י ל ו ת , ל פ נ י ה ש ו פ ר ו ת , לפני הסליחות

- על כל איש ואישה לבקש מחילה סליחה וכפרה מחברו ולקבל על עצמו להיות טוב יותר בשנה הקרובה. לאו דווקא כלפי בורא עולם, אלא בעיקר כלפי חבריו, כלפי שכניו, כלפי בני משפחתו והסובבים אותו. בואו פשוט נשתדל לאהוב יותר ועל ידי זה בע"ה ה ָ כ ָ ר ּ ְ ים, ב ּ ִ י ַ ר ח ֶ פ ֵ ס ּ ְ ב כולנו נכתב ונחתם: " רות טובות, ֵ ז ְ ה וּג ָ ה טוב ָ ס ָ נ ְ ר ַ לום וּפ ָׁ ש ְ ו , י ֶ נ ָ פ ְ ם ל ֵ ת ָ ח ֵ נ ְ ר ו ֵ כ ּ ָ ז ִ מות, נ ָ ח ֶ נ ְ שׁוּעות ו ְ י

תושבי טבריה, אנו אחים ואחיות גמר חתימה טובה וחג סוכות שמח! רפאל טרבלסי

אירועי תשובה והתעוררות מרגשים באולפנית אורט טבריה

חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, מביא עימו את רוח הפיוס והתשובה ומידי שנה שזור באירועי התחזקות מרגשים ומעוררים. השנה בניגוד לשנה שעברה בה נאלצו באולפנית אורט טבריה ובכל רחבי ישראל לוותר על אירועי תשובה והתעוררות, הוחלט על לקיים אירועים אלה באוויר הפתוח ועפ"י הנחיות התו הירוק. ערב התעוררות לימים הנוראים באולפנית בהשתתפות להקת אחותי, שהינו הרכב מוזיקלי נשי ייחודי המנגנות ושרות לקהל

מיוחד התקיים עם האחיות תורג'מן, ובאישון לילה למדו הבנות עם ד"ר מירב סוויסה ויעל שלוסברג באווירה של קדושה והתחזקות. לפנות בוקר חזרו הבנות לבתיהן בטבריה בהרגשה עילאית של קדושה ועליית מדרגה בחיבור ליום הכיפורים.

של נשים בלבד. האירוע השני הינו ערב התעוררות שנערך במדרשה באוניברסיטת בר אילן, כחלק מהתכנית המיוחדת של לימודי תנ"ך באולפנית, יצאו בסייעתא דשמיא בנות שכבות י"א וי"ב, ללילה שכולו תורה והכנה ליום הכיפורים. מעמד סליחות

עבודות שיפוצים למוסדות ופרטיים שיפוץ וחידוש אמבטיות מחיצות גבס עבודות צבע שליכט צבעוני קרמיקה טיח טפטים חשמל אינסטלציה בניה והריסת קירות איטום וזיפות גגות 052-2418880 אבי שושן שנות 30 ותק וניסיון מחירים מיוחדים לקראת החגים גמר חתימה טובה

איטום זרעיני בידוד רטיבויות ✔ איטום גגות ומרפסות ✔ פתרונות לעובש ורטיבות בקירות ✔ זיפות גגות ✔ מקלחונים, חדרי אמבטיה, קירות ✔ מרתפים, בטקלים, שיפועים ✔ ניקוי והתקנת מרזבים ✔

גמר חתימה טובה! 052-6031736

אחריות ומחירים הוגנים

2498 | 15.9.21 | ט׳ תשרי תשפ״ב | כוכב הצפון | 38

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online