כוכב הצפון גיליון כיפור 2498

דעתו של כוכב | דעות

גם ממלא מקום חייב לעמוד בתנאי הסף ועל פניו טוען ואומר משרד הפנים בתגובה, יהושע אלגאלי לא עומד בתנאי הסף: "מהמידע המצוי בידי משרד הפנים וחרף המפורט בקורות החיים שצורפו לבקשה בהליך הקודם... מר אלגאלי לא שימש בתפקיד בתחום משאבי האנוש, מאז חודש וזאת בעקבות הרשעתו בהליך 2016 מרץ משמעתי במסגרתו הוחלט על העברתו מתפקידו... ופסילתו מלמלא תפקיד ניהול או תפקיד שיש בו אחריות בנושאי כספים... ולפיכך ספק אם הוא עומד בתנאי הסף"! ואגב, פתח סוגריים: פסק הדין בערעור במחוזי חיפה, קבע השופט כי על עיריית צפת ואלגאלי העברה למשרה יהושע לפעול כך בעניינו: אחרת בתחומי עיריית צפת למשך שנתיים. פסילה מלמלא תפקיד ניהולי, או תפקיד בו ישמש המערער כאחראי בנושאי כספים, לתקופה של שנתיים. משרד הפנים ממשיך בתגובתו ומביע תמיהה על צירוף חוות הדעת של שוחט, ראש עיריית צפת לשעבר לתגובה של עיריית טבריה והוא מטעים ואומר כי היא אינה יכולה להחליף אסמכתא ברורה על ניסיון מוכח שנצבר ובכלל לא ברור מדוע אלגאלי פנה לראש עיריית צפת לשעבר ולא לגורמים המוסמכים בעיריית צפת בימים אלו?! יותר מזה, אומר משרד הפנים, באמצעות הפרקליטות: אלגאלי הורשע בעבירות משמעת של שינויים בשכר או הענקת טובות כספיות ונפסל מלשמש בתפקיד ניהולי או כאחראי על כספים. כל תקופה שנצברה לו במינוי שלא כדין )וזה כולל לטעמי אגב מינוי כזה בעיריית טבריה על ראשו של הדין( לא יכול להיות בגדר תקופת עבודה שנצברה כניסיון נדרש במכרז. פשוטו כמשמעו: מה שנצבר בחטא לא נחשב! ואם לא די בכך וזוהי גולת הכותרת, אומר משרד הפנים: יש סתירות מהותיות בין מה שידוע למשרד הפנים וגם מכתב ההגנה שהגישה עיריית צפת בהליך שנוהל נגד אלגלי בעבר לבין ע"י עיריית טבריה, מה שנטען כאן לכאורה שכאמור מנוהלת על ידי נציג משרד הפנים. לאור הסתירות המהותיות הללו מסיים משרד הפנים את תגובתו באמצעות הפרקליטות: "ספק רב אם הוא ]אלגאלי[ עומד בתנאי הסף הנדרשים לתפקיד". אז מה קורה כאן בעצם? משרד הפנים באמצעות הפרקליטות מספר לנו שנציג משרד הפנים שיושב על כס הראשות כאן בתור ועדה קרואה, בועז יוסף, עושה הכל בניגוד לעמדת משרד הפנים, המעסיק שלו! מעדיף על מידע שמצוי בידי משרד הפנים ועולה מפסקי דין במחוזי והליכים קודמים בעניינו של אלגאלי ומקבל את תצהירו של אגלאלי! בקיצור ונמרץ:

חיים חליוה עורך עיתון כוכב הצפון

משרד הפנים נגד משרד הפנים

מי חותם כאן על הדין? בועז יוסף? יהושע אלגאלי? עושים מאתנו צחוק!

לו בועז

בשים לב, מוני מעתוק פעל לפי כל כללי הספר של משרד הפנים. כאמור יו"ר וועד העובדים, ארצי מרדכי, עתר לבית הדין לעבודה והמכרז בוטל! אלגאלי לא פוטר ועיריית טבריה החלה למשוך זמן ואז בלית ברירה, כאשר אלגאלי המשיך להיות מועסק, מבלי שהוא עומד על פניו בתנאי הסף, אפילו כדי להיות ממלא מקום מנהל משאבי אנוש, פנה שוב יו"ר ועד העובדים, ארצי מרדכי, לבית הדין בבקשה לסעד במעמד צד אחד. כדי להראות שאלגלי עומד לפתע בתנאי הסף, הוגשה לא פחות ולא יותר חוות דעת של ראש עיריית צפת לשעבר, חוות דעת עליה נשענה עיריית טבריה בתגובתה ע"י משרד עורכי דין חיצוני ששרותיו נשכרו לצורך המשך הייצוג ואליה גם צורף לא פחות ולא יותר תצהיר של יהושע אלגאלי לפיו הוא עומד בתנאי הסף. העירייה ביקשה לראות באלו כאישור העסקה מהמעביד הקודם, עיריית צפת?! בשים לב, עו"ד שמעון בלסן יועמ"ש העירייה הפסיק לייצג את העירייה בתיק ונשכרו שרותי משרד חיצוני מכספי משלם המיסים. כל אחד מכם מוזמן לתהות לבדו למה? אם כי, מסופקני אם הניחוש יהיה שונה למי מכם. כאמור, מי שמנהל את העירייה זה משרד הפנים, למקרה ששכחתם, בועז יוסף, הוא נציג משרד הפנים. במקביל השופט בבית הדין לעבודה דרש לנוכח עמדת העירייה, את לא אחרת מאשר תגובת משרד הפנים, הפעם באמצעות הפרקליטות, וזו השיבה בשם משרד הפנים ממש לאחרונה כך: המדינה ציינה בדיון הקודם כי אלגאלי לא יוכל להמשיך בתפקידו, אם לא יוכיח עמידה בתנאי הסף, בלי קשר לסיום המכרז החדש!

יוסף, היה ראש עיר שנבחר על

ידי הציבור אזי המקרה הזה היה עדיין חמור, אבל היה ניתן להסתכל עליו מבחינת שלטון החוק בצורה אחרת, מקילה יותר, אם תרצו, אלא שתיכף תבינו כיצד משרד הפנים במדינת ישראל פועל בשני ראשים, שאחד מהם מספר על השני בכתובים שהוא מושחת ועולם כמנהגו נוהג! בהליך משפטי קודם בעניינו של יהושע אלגאלי, טען יו"ר ועד העובדים, ארצי מרדכי שהמכרז תפור ויהושע אלגאלי לא עומד כלל בתנאי הסף למשרת מנהל אגף משאבי אנוש. ההליך הוליד פסק דין בהסכמה על ביטול המכרז! לא עבר זמן רב ונולד הליך שני וכל זאת למה? כי בהליך הראשון הפרקליטות המייצגת את משרד הפנים הבהירה, שאם אלגאלי לא עומד בתנאי הסף, הוא אינו יכול לשמש, אפילו לא כממלא מקום, ויש לסיים העסקתו במיידית, עד לפרסום מכרז חדש וזכייה בו. למרות זאת, עיריית טבריה המשיכה להעסיק את יהושע אלגאלי תחת ספק כבד לעמידתו בתנאי הסף וצפצפה פשוטו כמשמעו על פסק הדין והדין עד כדי ביזיון בית המשפט! בועז יוסף, הוא נציג / עובד משרד הפנים, ככזה הייתם חושבים שהוא אמור לייצג את עמדת משרד הפנים ולאכוף בדקדוק ובקפדנות את נהליו. אלא שבועז יוסף, כפי שכתבנו בעבר על פרשת אלגאלי פרסם מכרז למנהל משאבי אנוש, לאחר שהוא משנה נוהל חובה של משרד הפנים ביחס לתנאי המכרז וגם פועל בניגוד חד וברור לתנאי מכרז קודם שפרסם מוני מעתוק, נציג משרד הפנים הקודם לו, שאותו הוא החליף כמובן,

17 | 2498 | 15.9.21 | ט׳ תשרי תשפ״ב | כוכב הצפון

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online