כוכב הצפון גיליון כיפור 2498

הפינה המשפטית

לצד ולא צריך להיות גאון בשביל להבין שלא הרכיבו את המתקנים בצורה נכונה ואחראית, חשוב לי להסב את תשומת הלב של עירייה והציבור ואני חושבת שראוי וכדאי לעשות כתבה על הגן העגול אומנם העירייה עשתה מעשה טוב אבל המעשה הזה מסכן את הילדים והוא נראה כמו בדיחה גרועה. 054-9371987 בתודה הדס ביטון כותבת הטור עוסקת בתחום שנים. עו"ד עדי 11- המקרקעין מזה כ 9 און משרד עורכי דין, רח' העמקים טבריה. להתייעצות ללא התחייבות 050-9966523 : וללא עלות היה ויהיה שוני בקביעת שווי הדירה או תתגלה חריגת בנייה, הדבר עלול להוביל אתכם למצב של הפרת הסכם ותשלום פיצויים מאחר ולא תהיה לכם יכולת לקיים את ההסכם שכן לא תוכלו לממן את הרכישה ללא מלוא כספי המשכנתא. על כן, אם טרם קיבלתם אישור עקרוני או בכל מקרה בו אתם חוששים שלא תקבלו את המשכנתא לה ייחלתם, לרבות בשל שווי הנכס ו/או חריגת בנייה, יש לשתף את עורך הדין המייצג אתכם וזה ימצא פתרון ראוי לכך. למשל, ייתכן וימליץ לכם לחתום על הסכם מכר מותנה בקבלת משכנתא או לערוך בדיקה מקדמית של שמאי מטעם הבנק עוד בטרם החתימה על ההסכם )העלות יותר גבוהה מאשר הערכת שמאי לאחר חתימת הסכם(. בברכת שבת שלום, עדי און, עו"ד אין האמור מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ באופן פרטני עם עו"ד מקרקעין לפני עריכת כל עסקה.

עדי און עו"ד

נטילת משכנתא בעת רכישת דירה:

לפני רכישת דירה יש לבדוק היטב את הפרמטר הכלכלי- מהו התקציב העומד לרשותכם, מהם מקורות המימון שלכם והאם הם נזילים )הון עצמי, מתנות מההורים, קופות גמל וכו'(, מהו היקף ההלוואה הנדרשת לכם )משכנתא(.

שלום למערכת כוכב הצפון, רציתי להתריע בפניכם על בעיה חמורה שמתרחשת בגן העגול. כפי שאתם יודעים החליפו את כל המתקנים אבל לא עברו שבועיים וחלק מן המתקנים הפלא ופלא מתפרקים. אני במו עיניי ראיתי שם כמה ברגים שנפלו ממנה מה מכתבים למערכת: שמתנדנד בסוף נופל כדאי לפנות למס' בנקים במקביל על מנת לבדוק איזה מהם מעמיד את המשכנתא בתנאים המתאימים לכם ביותר כגון ריביות, תקופת ההלוואה וגובה ההחזר החודשי. במקרה הצורך ניתן להיעזר ביועץ משכנתאות. הבנק למשכנתאות יקבע מהו אחוז המימון המגיע לכם בהסתמך על הנתונים האישיים שהצגתם )למשל תלושי שכר(, מצב הנכס וכן משכנתא לצורך מימון רכישת הדירה, מומלץ עוד בטרם החתימה על הסכם המכר לערוך בדיקה מול הבנק למשכנתאות ולוודא כי אתם אכן עומדים בקריטריונים לצורך קבלת משכנתא. אישור זה נקרא "אישור עקרוני". ככל שאתם ע ת י ד י ם ל י ט ו ל

נדנדות והמתקנים השונים. התרעתי בפני העירייה אבל לאף אחד לא אכפת. זה יכול להיות ממש סכנת נפשות. אני לא מדברת גם על כמות הזוהמה שיש שם, הלכלוך, האשפה ועוד... )לא בכל המקרים העירייה אשמה גם לציבור יש חלק והעירייה צריכה לאכוף שם דו"ח על השלכת פסולת ברשות הרבים ע"י מצלמות או פקחים(. כמו כן המתקנים חורקים מתנענעים, זזים מצד כמו כן, גם במקרה בו יתברר כי קיימות חריגות בנייה משמעותיות בנכס, הבנק עשוי ליתן לכם אחוזי מימון נמוכים יותר ואפילו לא לאשר כלל משכנתא לנכס הספציפי. הערכת שמאי מטעם הבנק היא חלק בלתי נפרד מהליך קבלת המשכנתא ונעשית לאחר חתימת הסכם מכר מחייב. נסיבות נוספות הקשורות בעסקה. כך למשל אחוזי המימון של רוכש דירה ראשונה יהיו גבוהים יותר מאלה של רוכש דירה נוספת. לעניין זה, חשוב להדגיש כי אחוזי המימון נגזרים משוויה של הדירה לפי הערכת שמאי מטעם הבנק ולא לפי גובה התמורה שנקבעה בהסכם המכר, כך שבמקרה בו השמאי העריך את שווי הדירה בסכום נמוך יותר תצטרכו להשלים את ההפרש ממקורות אחרים.

2498 | 15.9.21 | ט׳ תשרי תשפ״ב | כוכב הצפון | 22

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online