2470 כוכב הצפון גיליון

חדשות

סיור מקצועי לאנשי מים ברשות הניקוז

כחלק מהסיור, ביקרו במספר מוקדים במורד הירדן הדרומי, מתחם המוביל המלוח במורד הירדנית, בעל האינטנסיביות הגדולה ביותר של מבקרים, בעיקר בשל מימיו הנקיים וחופיו המזמינים. רשות ניקוז ונחלים כינרת קיבלה תקציב לביצוע עבודות עפר אינטנסיביות וביניהן: יצירת איים, יציקת מערכת שבילים, בניית גשרים, מיתון של הגדות ונגישותם והכנה לנטיעות המתאימות לאקלים האזורי, שכן הטמפרטורה הממוצעת בקיץ באזור מגיעה מעלות צלזיוס ויותר. 42- ל סכר אלומות- הממוקם במורד הירדן הדרומי לכיוון סכר דגניה, הוקם במטרה לאגור מים במעלה לטובת השקיה ושאיבות לחקלאות ושימוש כלי שייט ופנאי, כמו מתחם 'רוב רוי' והירדנית ובנוסף נועד להפריד בין מים מתוקים למים מזוהמים. דרור פבזנר, ממונה שיקום נחלים ממרכז פורום ארצי-שומרי הנחל אמר: "אנו בונים מתקן התפלה שיערבב בין המים הקולחים של מכוני טיהור שפכים, עם מי ההתפלה, אשר ישמשו לחקלאות. השאיפה מיליון קוב בשנה". רשות 20 היא להזרים הניקוז מקדמת פרוייקט של שיקום הסכר והתאמתו לצרכים אקולוגיים - נופיים. אזור גשר נחום בנפתול בית זרע- רשות ניקוז ונחלים כינרת, בשיתוף מועצה אזורית עמק הירדן, פיתחו את אזור סובב הגשר בשני פרויקטים הקשורים לפיתוח הסביבתי-תיירותי-נופי. האחד, סלילת טיילת המחברת מהקטע של 'רוב רוי' עד קילומטר ותשמש 5- לגשר נחום שאורכה כ להולכי רגל ורוכבי אופניים. השני, אמפי מאבני בזלת גדולות וטבעיות המאפיינות את האזור, שכבר החלו להניח על גבעה מדושנת הפונה לירדן.

יחסי ציבור

נחלים המשרד להגנת הסביבה, נטלי זאבי ממחלקת חינוך והסברה רשות ניקוז ונחלים כינרת ועוד. במסגרת הסיור הציג סלוצקי את התוכנית הסטטוטורית במורד הירדן וציין: "תאגיד רשות ניקוז ונחלים כינרת, פועל למעלה מחמישים שנה ובין תחומי אחריותו: הסדרת זרימתם של עורקי מים וניקוז, הגנה מפני שיטפונות, ניהול אגן היקוות הכינרת ומניעת סחף ושימור קרקעות. בשנים האחרונות נוספו לרשות עוד מגוון תפקידים, בניהם: ניהול חופי הכינרת הציבורים וכן פעילויות שיקום ופיתוח מגוונות באגן היקוות הכינרת ובכינרת עצמה" אמר סלוצקי.

'רשות ניקוז ונחלים כינרת' יזמה סיור מקצועי, לצוות מרכז הידע החדש 'אגמא'- לאגני היקוות, נגר ונחלים, לאורך מורד נהר הירדן, במטרה לחשוף את הצוות למגוון פרויקטים מורכבים בביצוע 'רשות ניקוז ונחלים כינרת' בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, קק"ל, הקרן לשטחים פתוחים והרשויות המקומיות והאזוריות שהפרויקטים בשטחן. את הסיור הובילו צביקה סלוצקי מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים כינרת, אושרי ילוז מהנדס רשות ניקוז ונחלים כינרת, רן מולכו יועץ לרשות ניקוז כינרת מחברת 'ליגמ', אלון זסק סמנכ"ל משאבי טבע במשרד להגנת הסביבה, דרור פבזנר ממונה שיקום

לכל קבוצה הוקצה שטח מסומן על החוף ובמים, ממנו אסור להם לצאת לאורך כל שבוע התחרות. התחרות מתקיימת לאורך כל שעות היממה ובכל מזג אוויר, כאשר המטרה הינה לתפוס את הקרפיון הגדול ביותר בכינרת. אנדריי מזלין, יו"ר "ישראפיש" לדייג ספורטיבי בישראל, העמותה המארגנת את התחרות אומר, כי הכינרת מהווה אבן שואבת לדייגי הספורט, בעיקר בעונת החורף, כאשר הקרפיונים מתקרבים לאזור איש, 2-3 החוף הרדוד להתחמם. כל צוות בתחרות, מונה בין בגילאים שונים, ביניהם: אנשי הייטק, רופאים, בעלי מקצועות חופשיים ועוד, כשלכולם מחנה משותף, הם "נושמים וחיים דייג" אומר מיזלין. הדגים שנתפסים, נשקלים על ידי השופטים ומוחזרים למים. מאיגוד ערים כינרת מברכים את משתתפי התחרות. בהצלחה למתחרים. השבוע נפתחה תחרות הדייג הארצית 'ישראפיש', בחופים דוגית ולבנון של איגוד ערים כינרת, בה דייגים 51- קבוצות מכל הארץ ו 19 משתתפות

המטרה הינה לתפוס את הקרפיון הגדול ביותר בכינרת

2470 | 19.2.21 | ז׳ אדר תשפ״א | כוכב הצפון | 32

Made with FlippingBook Online newsletter