כוכב הצפון גיליון 2465

הצפון חדשות

לאחר המדידות בארנונה לרבים בעיר. האם הרשות מודעת לבעיות הרבות והטעויות במדידות שנוצרו כמו גם את חיובי הסרק של רבים מהנכסים בעיר? מה בכוונת הרשות לעשות? ולמי על הציבור לפנות בכדי לוודא את קיום חיובי אמת, זאת כאשר האינטרס של חברת הגביה והרשות נוגד את האינטרס של הציבור. תשובת הרשות היא זו: לגבי מדידות נכסים: כפי שכבר הבהרנו בעבר, מטרת מדידות סקר הנכסים המתבצעות בעיר טבריה היא לגבות מס אמת מכולם. לא צודק שהארנונה תגבה מתושב אחד באופן מלא ומתושב אחר באופן חלקי בלבד, תוך תוספת בנייה שלא דווחה במהלך התקופה ואין בכוונת תהליך המדידות לשנות את שיטת החישוב של גודל הנכס ואין בכוונת המדידות לבצע העלאה חריגה בחיוב הארנונה. יו"ר הועדה הממונה בועז יוסף הנחה את חברת המדידות ואת מחלקת הגבייה לחייב תוספת תשלום בתנאים הבאים בלבד: - טעות מסיבה כלשהי בחיוב שטח הנכס. תוספת שבוצעה במהלך השנים ולא חויבה בארנונה. - לא יחויבו שטחים שלא חויבו בשנים הקודמות כגון קומת עמודים מפולשת לאסגורה, חנייהמקורהבנכסיםלצרכי מגורים ומקלט. - סככות או מחסנים שאינם צמודים לנכס יש לחייב על פי צו הארנונה. - תוספות 1.1.2021 בנייה שהתגלו יחויבו החל מיום וזאת לאחר שניתנה זכות תגובה לבעל הנכס להשיג במידה והמדידה אינה נכונה. - נציגי חברת המדידות מקיימים קבלת קהל מידי יום במחלקת הגבייה בגליל סנטר )פרט לימים בהם יש סגר ואז אנו מנועים מלקבל קהל(. הצעתי לכם תושבי טבריה. אל תאמינו לאיש ולאף מילה של אף אחד. תאמינו רק לעצמכם בלבד. תבדקו את החיובים והחשבונות, תיקחו איש מקצוע, שלמו לו כסף, זה שווה את זה ובלבד שתבדקו יחד אתו את החשבון והחיובים שלכם בארנונה, אם נוספו לכם מטרים, למה נוספו? גם אם אלו המטרים הקיימים לכם, תבדקו שאכן הם המטרים הנכונים. בהצלחה ומערכת העיתון פתוחה לשאלות בעניין ואני תקווה שביקורתנו בעניין הארנונה לא תיפול על אוזניים ערלות והעירייה ויו"ר הוועדה בראשותה יעשו מעשה כדי לבדוק כשלים שלא יאה שיקרו, על אחת כמה וכמה בתקופה מורכבת זאת בה אנו חיים עקב משבר הקורונה.

רחוק קרוב שחר שחר

תנו לגנץ להישאר

ראשית, קטונתי מלסנגר על אדם שתרם משהו וחצי למדינת ישראל ושנית, לא הצבעתי עבורו מעולם. ובכל זאת.

ובאפליקציית הנימוסין של חנה בבלי(. בני גנץ צריך להישאר בנוף חיינו הפוליטיים וזה לא קשור לרק לא ביבי או רק ביבי. הוא צריך להישאר כי הוא מביא משהו אחר, הוא מביא פוליטיקה אחרת שאינה חייבת להיות דורסנית, מלוכלכת, לא מכובדת ולא מכבדת. איני יודע נכון לכתיבת שורות אלו, וככל הנראה שלא נדע עד לסגירת הרשימות בעוד מספר שבועות, באיזו מסגרת נמצא אותו בדרך למערכה הקרובה, אבל בכל מקרה, אסור לתת לאנשים כמו בני גנץ להיעלם מנוף חיינו. במדינה שבה הכוחני, הדורסני, ה-השפל ככל יכולתך שולטים, צריכה מדינת ישראל לאמץ לחיקה אנשים כמוהו. ושוב, אין לאמור לעיל כל קשר לאופן הצבעתי בבחירות הקרובות. שבת שלום.

בני גנץ נכנס לנוף חיינו הפוליטיים ורבים ראו בו את הדבר הבא, האחר, האיש שימנף את חזונו וכישוריו לעתיד טוב יותר עבור ילדינו. נכון, נגררנו למערכת בחירות פעם אחר פעם, ונכון, הוא הצהיר קבל עם, תקשורת וכל במה אפשרית על כך שלא יחבור לאיש שאותו הוא ושותפיו רצו להחליף בהנהגת המדינה, הצהיר ולא עמד בכך. ובכל זאת, אני מאמין לו. אני מניח בצד את כל ניסיונות כלי התקשורת השונים לצבוע את דמותו בצבעי האין מנהיג והחולשה, אבל אני מאמין לו כי בני גנץ בא ממקום נקי, הוא בא מתוך רצון להשפיע, לשנות, לקחת אחריות. הוא עדיין, אם להשתמש בסלנג מהעולם שבו בוא תרם רבות, טירון פוליטי, אבל זה רחוק מלהפוך אותו לעוד סתם פוליטיקאי )ולצערנו יש עדיין בינינו כאלו שמביישים את מה שגדלנו עליו בשיעורי האזרחות

האם מישהו מכם רואה עצים חלולים ויבשים?

גמר ללא שתילת העצים החדשים וללא פיתוחה מחדש של המדרכה. אנו פועלים בשוויון ולפי החוק כלפי כלל הקבלנים והיזמים הפועלים בעיר כמו גם במקרה זה. חברים בשם השוויון נפש לכו ותעקרו עצים ירוקים ותקראו להם עצים חלולים ויבשים. נו באמת...? מה אנחנו עיוורים?

מהעירייה נמסר בתגובה לגבי העצים שנעקרו ע"י הקבלן טרבלסי ניסים ושימי בפרויקט הנשיא: "כאמור, הבהרנו כבר לפני מספר חודשים היו חלולים ויבשים כי העצים שהוסרו ועל פי ההיתר על הקבלן לשתול במקומם עצים חדשים ובוגרים לאחר סיום בניית מפרצי החנייה. הקבלן לא יקבל תעודת

שתהיה שבת שלום ושנתברך בבשורות טובות וימים טובים יותר.

2465 | 15.1.21 | ב׳ שבט תשפ״א | כוכב הצפון | 12

Made with FlippingBook - Online catalogs