כוכב הצפון גיליון 2464

לאבי אסרף וכל משפחת אסרף אתכם באבלכם הכבד עם פטירתו בטרם עת וביסורים קשים של אב המשפחה מכלוף אסרף )בן עישה( ז״ל

ז"ל מכלוף אסרף ארצי מרדכי - יו״ר הוועד וחברי ועד העובדים לחברתנו לעבודה איוט אסרף אתך באבלך הכבד במות הבעל שלא תדעו צער ודאבה עוד

לחברנו היקר אבי אסרף ולכל משפחת אסרף

שלא תדעו לדאבה עוד ומן השמיים תנוחמו ת.נ.צ.ב.ה

איתכם באבלכם הכבד עם פטירתו של ז״ל מכלוף אסרף שלא תדעו עוד צער ובנחמת ציון תנוחמו פניש מאיר יו״ר הוועד חברי הוועד ומתפללי ביה״כ ״גיבורי ישראל״

יו״ר הוועד מאיר לוי, חברי הוועד ומתפללי בית הכנסת היכל צדיקים

ברוך דיין האמת בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתה של רעייתי, אמנו וסבתנו היקרה מכל ז“ל חוה דייסי טבריה. 2/5 יושבים שבעה ברח׳ אחד העם לצערנו לא ניתן להגיע לנחם אתכם הסליחה ותודה על הכוונה

יהי זכרה ברוך!

המשפחה

050-2875740 : אסורה הדבקת מודעות באופן עצמאי! להדבקה התקשרו

2464 | 8.1.21 | כ״ד טבת תשפ״א | כוכב הצפון | 24

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online