כוכב הצפון גיליון 2428

לכל תושבי טבריה והסביבה גם את הימים הקשים האלו

!

ד

ח י ב

ר ו

ב ע

נ

שעות ביממה פתוח 24

29 | 2428| 20.03.20 | כ״ד אדר תש״פ | כוכב הצפון

Made with FlippingBook Online newsletter