2427 כוכב הצפון גיליון

להשכרה בטבריה אזור מרכזי קרוב לתחבורה ציבורית מ״ר בקומת הקרקע 400 נותרו עם אפשרות לחלוקה

050-5696116 לפרטים:

57 | 2427| 13.03.20 | י״ז אדר תש״פ | כוכב הצפון

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker