כוכב הצפון גיליון 2420

הננו מתכבדים להזמין את הציבור היקר כמיטב המסורת של אבי המשפחה להשתתף יוסף אוטמזגין ז״ל

בהילולת הצדיק המקובל האלוקי רבי ישראל אבוחצירא )סידנא בבא סאלי(

בהשתתפות האדמו״ר המקובל בנם של הקדושים, יחיאל אבוחצירא רבי בנו של בבא חאקי

בנימין בוזגלו ובהשתתפות הפייטן מלך האנדלוסית הארוע יתקיים אי“ה ביום שלישי ב‘ בשבט תש״פ באולמי חן, שיכון ד׳ 19:30 בשעה 28.1.20 נא לבוא בלבוש צנוע

ברוכים הבאים, שמעון אוטמזגין

17 | 2420 | 24.01.20 | כ״ז טבת תש״פ | כוכב הצפון

Made with FlippingBook Online newsletter