כוכב הצפון גיליון 2414 13.12.19

אור בקהילה

שנמשך עד היום והדרך עדיין ארוכה, נדחקה החברה הפטריארכלית מתוך הבנה כי אלו קודי מחשבה שלא מתאימים לעולם החדש שנוצר ומתפתח והיא נשמרת כיום בעיקר בחברות מסורתיות בה האב עדיין מוצג כדמות הקובעת ועל פיו יישק דבר. אני חובבת פילוסופיה. במיוחד את מקיאוולי. מקיאוולי גרס כי אסור לתת לעם לקבל החלטות כי העם לא משכיל, לא מעורה בנעשה, ההחלטות שלו נעשות מרגש וכי קל להפעיל על העם מניפולציות. מקיאוולי תמך בשלטון יחיד. מלוכני. באדם רב יכולות שכל הכוח והסמכויות מרוכזות בידיו והוא זה שיצור שינוי. מקיאוולי יצא מנקודת הנחה כי עדיף ל"החשיב כטוב את הפחות גרוע", כיוון שעדיף אדם מלומד שגודל וחונך לתפקיד מאשר אדם פשוט מהרחוב. הוא גם האמין שאותו אדם, יעשה הכל בכדי להגן ולהיטיב עם נתיניו. "אנחנו כמו מקיאוולי. כאן 16- לא חיים במאה ב אין והעולם הישן הפטריארכלי כבר כמעט לא קיים מזה שנים. אך עדיין צרוב בנו הצורך ב"נסיך" בראש. זה שייקח על עצמו את הכול ויתקן. חז"ל כתבו: "איזהו חכם הלומד מכל אדם" ו"איזהו גיבור הכובש את יצרו". ואיזהו מנהיג? אנחנו דמוקרטיה. באופן עקרוני כל אדם מהרחוב יכול להגיש מועמדותו לראשות הממשלה או העיר. באם ייבחר יכהן בתפקיד. במידה ולא יצלח בבחירות הבאות יוחלף. האם כל אדם מהרחוב ראוי לכהן בתפקיד שכזה ולהיות אחראי על בטחון וטיב חיי רבים?! מקיאוולי כתב: "תהפוכות הגורל אינן נוגעות אלא למי שאינם יודעים להתאים את עצמם לרוח הזמן" נראה כאילו החיים דוהרים קדימה ואנחנו רודפים אחריהם מנסים להשיגם. אנחנו דורשים איכות חיים טובה יותר. בטחון כלכלי. בטחון אישי. שידאגו לעתיד ילדנו. הפיתוח המואץ הופך אותנו לחסרי סבלנות. כי מגיע לנו כאן ועכשיו. ונראה כי הפוליטיקאים "הנסיכים" עסוקים בעיקר בעצמם. איזהו מנהיג? זה היודע שניתן בידו כוח קדוש. זה המבין כי הוא אחראי על חיים. זה השקול, החכם, שיודע לרוץ אחרי קידמה בכדי שלנתינים שלו, אזרחיו/תושביו לא יחסר דבר. זה המוכן להקריב מעצמו ואת עצמו בכדי שלמדינה שלו ולעיר שלו ייטב. קרן אור ויס שבת שלום,

איזהו מנהיג? קרן אור ויס

הקיים והמקובל היה מבנה פטריארכלי בו האב מהווה מרות שחלה על הנשים, ילדים ורכוש. עם התעוררות התנועות הפמיניסטיות ומאבק הנשים להשתוות בזכויות\שכר\הזדמנויות לגברים. מאבק

מאז ערש התרבות האנושית נצרבה בתודעתנו כי עלינו לבודד אדם אחד, יחיד סגולה, ולתת בידיו את הכוח לקבל עבור הקבוצה החלטות. עד ממש לא מזמן מבחינת קו ההיסטוריה, המבנה המשפחתי

חדשותהצפון

מנשה (מנש') שלום נבחר לכהונה נוספת כמנכ"ל צמח מפעלים ומשקי עמק הירדן )5/12( באספת הבעלים שהתקיימה ביום חמישי נבחר מנשה (מנש') שלום לקדנציה נוספת של שנים. באופן תקדימי התקבלה ההחלטה פה 5 אחד ע"י כל חברי האספה.

מנש' חבר קיבוץ תל- קציר נשוי ואב לארבעה מילא תפקידים ניהוליים רבים ומגוונים במהלך השנים ביניהם: מרכז משק של קיבוץ אשדות יעקב איחוד, יו"ר קיבוץ עמיעד, מנהל אגף המטעים (פירות והדרים) במועצת הצמחים, מנכ"ל "צמח בננות" ועוד. במהלך כהונתו כמנכ"ל צמח מפעלים ומשקי עמה"י פעל מנש' רבות לחיזוק התאגידים השונים בדגש על תחום החדשנות. בין יתר הישגיו בחמש השנים החולפות נמנים: בניית קואליציה לחדשנות עם השותפים צמח מפעלים המכללה האקדמית כנרת, בית החולים פורייה, המועצה האזורית עמק הירדן ויישובי האזור והקמת החברה המשותפת "צמח כנרת השקעות ופתוח בע"מ" בהשקעה שנועדה להביא ₪ מיליון 50 כוללת של לשינוי פני האזור באוריינטציה של חדשנות בחקלאות, בנוסף הקמת תאגיד מרכזי לצומח, "צמח תוצרת חקלאית" המשותף לצמח מפעלים, צמח אבוקדו וצמח בננות, הקמת ביה"ס החקלאי

"צמח בראשית" בשיתוף פעולה עם המועצה ומשרד החינוך, שיתוף פעולה עם ביה"ח פוריה ואימוץ המחלקה הגריאטרית של בית החולים במסגרת הפעילות הקהילתית של הקבוצה. החלטת המינוי לקדנציה נוספת אושרה בהתאם לנוהל מינוי וקדנציות ולאחריה אמר מנש': "אני גאה במיוחד בכך שהעשייה שלי היא פועל יוצא של דיון אסטרטגי פתוח, רחב ושקוף שנעשה בהשתתפות חברי הנהלת צמח ומשקי ביחד עם נציגי המשקים. חשוב לי גם להבהיר שלביצוע שותפים היו"ר טל ישועה, הסמנכ"ל/ים של צמח ומשקי עמק הירדן, ומנהלי התאגידים."

2414 | 13.12.19 | ט״ו כסלו תש״פ | כוכב הצפון | 24

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online