כוכב הצפון גיליון 2412 29.11.19

פתוח במוצ״ש! סניף טבריה עלית

חד פעמי חד פעמי חד פעמי

מ׳ 150 ניילון נצמד

ליטר 4 שמפו רצפות

ליטר 4 כלור

מ׳ 7.5/ ס״מ 45 נייר כסף

6 90

10 90

10

5 90

זוג

R 64 תבנית עמוקה יח׳ 20

מפיות יח׳ 100 ארוז

שקיות אשפה

דלי מגבונים

10

10

10

10 90

4 חב׳

3 חב׳

55 רח׳ הירדן :2 סניף , טבריה )מול אגד(

, טבריה עלית 9 המשור :1 סניף ( TEN )ליד תחנת דלק

Made with FlippingBook Annual report