כוכב הצפון גיליון 2412 29.11.19

(3) 0523741102

(9) . אפשרות לקניה

0509000076 הנדל״ן

www.star10.co.il | 6721633 . טל | אופנועים | מכוניות | עסקים | מגרשים | הכרויות | דרושים | דירות | הלוח המוכר כוכב הצפון בס“ד

ניהול פרוייקטים יעוץ ושווק נדל"ן

למכירה

להשכרה • נוף + מ״ר 120 , חד׳, קומת כניסה 4 בדירות כוכב (5) 0507697398 . פנורמי, מחסן צמוד לדירה • מרפסות, 2 , מ״ר 118 ,׳ חד 4 ברח׳ שלמה המלך (8) 0523830521 .׳ מסודרת, קומה ג • מ״ר מרווחת גינה 130 ,' חד 4 בשיכון ג' דירת גן 0506531252 ש"ח 930.000 גדולה מרפסת מיידי ורד כהן נדל"ן והשקעות לא בשבת. • מעלית, מחסן, חניה + ׳ חד׳, קומה א 4 ברח׳ כי״ח ומרפסת נוף לים, פינוי מיידי בהזדמנות ללא (2) 0527672421 . תיווך • חד׳, קומה 4.5 ברח׳ נייברג בקריית שמואל חניה, בהזדמנות + מ״ר, ממוזגת, מסודרת 126 ,׳ א (2) 0525254876 לרציניים • חד', משופצת מעלית 4 ברחוב אוהל יעקב ורד כהן נדל"ן 0506531252 . שח 730.000 מיידי והשקעות לא בשבת • מ"ר, 160- חד', כ 4.5 במ.טבריה רח׳ צאלון משופצת מרפסת גדולה נוף מרהיב לכנרת 860.000 יציאה לחצר/גינה חניה כפולה מיידי ורד כהן נדל"ן והשקעות לא 0506531252 ש"ח בשבת למכירה בית פרטי • ברמת אגוז טבריה עלית חלקת קרקע עם יחידות מבנה קרקע + חצר וגינה + מ״ר 240 דיור סה״כ ,0506363359 . מ״ר מתאים לכל מטרה 160 בנוי (5) 0536236890 ביבנאל דונם פרטי טאבו 2 קרוב לישוב נטוע זיתים מניבים למהירי החלטה מגרש חקלאי למכירה • יחידת דיור מושכרת. + ביפה נוף!! בית פרטי הבית במפלס אחד!! מטבח חדש, נוף מרהיב לכנרת בהזדמנות!!!. תיווך נועם הנדל״ן 0509000076 למכירה וילה • יח׳ + ׳ חד 5.5 , מ״ר 325/500 ברח׳ השומר וילה נוף, + חניות, ממוזגת, מחוממת 3 , חד׳, חצר 3 דיור (5) 0507951009 . אפשרות להשכרה • וילה פרטית, מושקעת מאוד באזור המשטרה, יח׳ דיור, מתאימה + חניות פרטיות 2 , מ״ר גינה 250 להשקעה או לפרטי, במחיר אטרקטיבי ביותר. (3) 0507455568 • בפוריה עילית במרכז הישוב וילה פרטית מ״ר ניתן לחלק למגרש נוסף לבנייה, 274/1000 גונן 0545921971 . חייב להימכר! תיווך גלילנד טל בפוריה עילית במיקום מצויין וקרוב לכל מ״ר על דונם 80- בית פרטי כ כניסה מיידית להשכרה בית פרטי במיקום גבוהה אל מול הנוף המהמם לכנרת, במו בת כנרת מ״ר פרטי בטאבו. לבנייה מיידית, שולמו היטלי 720 מגרש חלומי למהירי החלטה! פיתוח מלא מגרש למכירה להשכרה אחוזה - במושבת כנר קרוב לקו הים אחוזה בית פרטי על דונם אדמה לבית בריכת שחיה ענקית ומקורה, פרגולות צל וחניות בשפע, איכות חיים, כניסה מיידית חד‘ 2.5 להשכרה חדר עד • בשיכון ג׳ יח׳ דיור, חדר שינה וסלון, מרווחת נוף, משופצת + מרפסת, מקום שקט + מאוד (4) 0506967071 . וממוזגת מ״ר לוילה גינה 270/1000 משופצת כחדש ענקית מרפסת דק גדולה וחנייה פרטית למהירי החלטה 054-5921971 - גונן בפוריה עילית ברחוב שקט וקרוב לכל וילה פרטית למכירה וילה

נכסים סלונימסקי

חדרים 2.5 עד 1 למכירה • מ״ר 40 , קומה שניה 1/4 דירה בבית משותף מ״ר, השקעה 160 - היתרי בניה ל + חצר משותפת + נוף לכנרת, ללא תיווך לרציניים בלבד רק + כדאית (1) לא בשבת 0526299038 .₪ 485,000 חדרים 3.5 עד 3 למכירה • חד׳, קומת כניסה, משופצת 3 ברח׳ דוד אלעזר ,0526226004 . נוף לכנרת + מזגנים חדשים ודו״ש + (10) 0528100596 • מרפסת מקורה, נוף + ׳ חד 3 ברח׳ אחד העם דירת ,₪ 630,000 , מרהיב לכנרת, אפשרות להוספת חדר (4) .0529273170 : פינוי מיידי. לפרטים • חד׳ בהזדמנות, מסודרת 3 ברח׳ דוד המלך דירת (1) . לא בשבת 0508750601 . עם נוף לכנרת • 620000 חד', קומה א׳ מיידי 3 ליד רקתי ורד כהן נדל"ן והשקעות לא 0506531252 ש"ח בשבת חדרים ומעלה 4 למכירה • חד׳, מרפסת גדולה 7 ברח׳ צאלון טבריה דופלקס חניות ואפשרות לחלוקה, ללא 2 , מקלחות 3 , גינה + (8) 0506891565 תיווך 2412 | 29.11.19 | א׳ כסלו תש״פ | כוכב הצפון | 52 במושבת כנרת דונם 2.5 על קו המים חוף ים כ אדמה חלומית פרטית בטאבו .. גן עדן .. למהירי החלטה במיקום מצויין בכפר עבודה וילה פרטית חלומית במפלס אחד מ״ר ניתן לסגור יח׳ דיור 220/850 מניבה לוילה מרפסת נוף וחנייה פרטית בפוריה עילית במיקום מצויין וילה פרטית חלומית לוילה יחידת דיור 250/500 וחדשה מניבה וחנייה פרטית למכירה חוף ים! למכירה וילה למכירה וילה

הכתובת שלכם בצפון

למכירה

בשיכון ד׳ רח׳ אלפסי חדרים 3 דירת מצויינת להשקעה.

בשיכון ג' חדרים 3.5 דירת משופצת קומה ראשונה עם חצר!

ברח' גולומב חדרים 4 דירת גדולים קומה א׳

במורדות בצאלון חדרים 6 דירת יח' 2 - מפוצלת ל

במורדות ברח' חצב חדרים 5 גג מסודר +

ברח׳ כי״ח חדרים 3.5 דירת קומה ראשונה מרפסת נוף לכנרת ₪ 830,000

ברח׳ לח״י חדרים 5 דירת עם מרפסת

וילה ברמת חדרים 8 טבריה מרפסת נוף על מ"ר 500 שטח של

ברח' לח״י חדרים 5 דירת מסודרת

בפרויקט אריסטון חדרים 4 דירת

במושבה יבנאל בית פרטי

במורדות רח׳ דירת גן, צאלון חדרים 7

8 קומה חדשה!!

חדרים 5 מ"ר 154

ברח' הצנחנים חדרים 4 דירת נוף לכנרת

ברח' צאלון חדרים 4.5 דירת גן במחיר מפתיע!

ברח' שמעון דהן חדרים קומה 4 דירת חמישית נוף לכנרת. מיקום מרכזי.

ברח' וינגייט חדרים במחיר 3.5 דירת מציאה!!

בצאלון חד׳ קומה א׳, 5 דירת לא להחמיץ!

דירת ברח' גולדה חדרים מושקעת 7 מאד במחיר שלא כדאי לפספס

במושבה מנחמיה חדרים 5 בית פרטי מ"ר נוף לעמק 150

בשיכון ג' רח' האבות חדרים 8 דירת ניתנת לפיצול.

בר כוכבא ברח' דו משפחתי

מ"ר 340 חדרים 7

הם העסק שלנו! אנשים נכון, אנחנו עוסקים בנדל״ן, אבל

, בנ י י ן המילנ י ום 1 רח׳ אילת 04-6717755 א נ ג ל ו - סכס ו ן ס ו ב ב כ נ רת

51 | 2412 | 29.11.19 | א׳ כסלו תש״פ | כוכב הצפון

Made with FlippingBook Annual report