כוכב הצפון גיליון 2412 29.11.19

חודשים 11 במלאות לפטירתה של אמנו וסבתנו היקרה

אסתר גיגי

ז"ל

זכרך לא ימוש מליבנו לעד

למניינם( 5.12.19) אי"ה ביום חמישי ז' כסלו תש״פ תתקיים אזכרה בבית הכנסת תוניסאים "עץ החיים". לאחר מכן דברי תורה ערבית וסעודת מצווה. 15:45 תפילת מנחה בשעה (6.12.19) אי״ה למחרת יום שישי ח' בכסלו תש״פ נעלה לקברה בבוקר בבית העלמין הישן ליד קבר רחל. 8:30 בשעה 14:00 ( בשעה 7.12.19) ביום שבת ט' כסלו תש״פ קריאת תהילים , שיכון ד׳ 7 תפילת ערבית למוצאי שבת ברח׳ הנשיא ויצמן 17:00 בשעה ( טבריה. 5 דירה 2 )קומה

ת.נ.צ.ב.ה

המשפחה

חודשים 11 במלאות לפטירתו של יקירנו בעלי, אבינו, סבנו ודודנו היקר

יצחק חזן

ז״ל

זכרך לא ימוש מליבנו לעד!

נעלה לקברו אי״ה 14:30 בשעה 1.12.19 ביום ראשון ג׳ בכסלו תש״פ בבית העלמין ״טוהר רחל״ ליד הזורעים. יתקיימו 16:00 לאחר מכן בשעה תפילת מנחה, ערבית, דברי תורה וסעודת מצווה בביה״כ ״אהבת חינם״ בבית ספר ״נעם״ בשיכון ד׳.

המשפחה

050-2875740 : אסורה הדבקת מודעות באופן עצמאי! להדבקה התקשרו

49 | 2412 | 29.11.19 | א׳ כסלו תש״פ | כוכב הצפון

Made with FlippingBook Annual report