כוכב הצפון גיליון 2412 29.11.19

37 | 2412 | 29.11.19 | א׳ כסלו תש״פ | כוכב הצפון

Made with FlippingBook Annual report