כוכב הצפון גיליון 2411

בס“ד

נעלי בריאות

עברנו! לחנות החדשה מול החנות הישנה ע״י מקס סטוק ברחוב יהודה הלוי

קבקב נגד החלקה

חדש!

נעלי בית פיט פאן אורטופדי מדרס

חדש!

גם מגן

חדש!

חדש!

חדש!

ריבק נוחות

ריבק נוחות

חדש!

990 דגם

חדש!

חדש!

ROCKPORT

,04-6723552 , טבריה 1 רח‘ יהודה הלוי 8:00-15:00 ‘ , ו 8:00-20:00 ‘ שעות פתיחה: א‘-ה

27 | 2411 | 22.11.19 | כ״ד חשון תש״פ | כוכב הצפון

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online